Copyright © 2024 Takeda Pharmaceutical Company Limited.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki handlowe są własnościami ich prawowitych właścicieli. Wszystkie osoby występujące na stronie wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunku i danych osobowych.

Strona Jelitowe® powstała z inicjatywy i na zlecenie firmy Takeda. Strona ma charakter informacyjno-edukacyjny. Jest przeznaczona dla szerokiej publiczności w Polsce. Firma Takeda dokłada wszelkich starań, aby podane na stronie informacje były rzetelne oraz aktualne. Informacje zamieszczone na tej stronie nie wyczerpują jednak poruszanej tematyki i nie należy traktować ich jako porady medycznej.

C-ANPROM/PL/ENTY/0292 11/2021

Takeda Pharma Sp. z o.o.
ul. Prosta 68
00-838 Warszawa, Polska
info.warszawa@takeda.com
Tel. +48 22 608 13 00/01
Fax +48 22 608 13 03
www.takeda.com/pl-pl/

NIP: 5262108132
KRS: 0000027645
Kapitał zakładowy 63 030 450 PLN
BDO: 000015530
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego