NagłówekWorld IBD Day

19 maja odbywa się Światowy Dzień IBD, który każdego roku jednoczy ludzi na całym świecie, w walce z chorobą Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, znanymi jako Nieswoiste Choroby Zapalne Jelit.

Nieswoiste Choroby Zapalne Jelit (NCHZJ) to częsty i poważny problem zdrowotny - w Polsce choruje na nie około 100 000 osób. Na NCHZJ najczęściej zapadają osoby młode, aktywne zawodowo, pełne planów życiowych - szczyt zachorowań przypada na wiek między 15. a 35. rokiem życia 1. Choroba negatywnie wpływa na jakość życia pacjentów - specjalistyczna dieta, kolonoskopia, gastroskopia, częste bóle brzucha, biegunki, a w poważnych przypadkach stomia i przetoki okołoodbytnicze, znacznie obciążają fizycznie i emocjonalnie, zarówno samych chorych na Nieswoiste Choroby Zapalne Jelit, jak i ich bliskich.

NCHZJ nie powinna być przeszkodą w życiu, w realizacji ról zawodowych i społecznych, a wczesna diagnoza oraz dostęp do skutecznego leczenia, które wycisza lub łagodzi objawy choroby, poprawia jakość życia i pozwala lepiej funkcjonować w rodzinie i społeczeństwie 2, daje nadzieję chorym na normalne życie.

Opieka nad pacjentem z przewlekłą chorobą zapalną jelit wymaga stworzenia i realizacji planu leczenia oraz dobrej współpracy między pacjentem, lekarzem, a pielęgniarką. U pacjentów z NCHZJ, u których nieefektywna okazała się standardowa terapia, kolejną opcją są leki biologiczne, w Polsce dostępne w ramach programów lekowych. Kliknij tutaj i zapoznaj się z mapą ośrodków oferujących leczenie biologiczne Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit.

Bez znaczenia, czy podejrzewasz u siebie NCHZJ, jesteś już zdiagnozowany i masz setki pytań, zastanawiasz się, jaka forma terapii będzie dla Ciebie najlepsza, czy Twój najbliższy choruje na chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego, jednoczmy się 19 maja, w ramach Światowego Dnia IBD! Działajmy razem dla zwiększenia świadomości na temat NCHZJ i wspierajmy chorych, dając im nadzieję na aktywne, komfortowe i swobodne życie.

1. Zagórowicz E, Walkiewicz D, Kucha P, Perwieniec J, Maluchnik M, Wieszczy P, Reguła J. Nationwide data on epidemiology of inflammatory bowel disease in Poland between 2009 and 2020. Pol Arch Intern Med. 2022 May 30;132(5):16194.
2. Andrzejewska J., Talarska D., Michalak M., Linke K. Jakość życia osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Analiza porównawcza Przegląd Gastroenterologiczny 2009; 4 (5): 251–255

C-ANPROM/PL/ENTY/0406 05/2023