nchzj intymne

Artykuł powstał na podstawie raportu „Cały ten seks w nieswoistych chorobach zapalanych jelit” Agaty Rudnik

Mimo że chorzy na nieswoiste choroby zapalne jelit, w tym wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę Leśniowskiego-Crohna, nie muszą rezygnować z aktywności seksualnej z powodu choroby, temat ten w gabinetach gastroenterologów pojawia się niezwykle rzadko. Jak wygląda życie seksualne pacjentów chorych na nieswoiste choroby zapalne jelit? Co mówią badania?

Każda choroba przewlekła ma znaczący wpływ na życie pacjentów, a jej objawy mają wpływ zarówno na codzienne funkcjonowanie, jak i na satysfakcję i zadowolenie z życia. Do tego dochodzą problemy emocjonalne chorych, którzy mogą odczuwać stany lękowe, a nawet chorować na depresję. To wszystko ma znaczący wpływ na aspekt seksualny w życiu chorych. Dodatkowo czas rozpoznania nieswoistych chorób zapalnych jelit często zbiega się z czasem wchodzenia w dorosłe życie i rozpoczynania budowania relacji, także intymnych, z drugą osobą:

„Blisko 70% chorych w chwili rozpoznania IBD* jest w wieku poniżej 35 lat, co oznacza, że w większości przypadków choroba dotyka osoby młode, dopiero wchodzące w dorosłe życie”1.

Co mówią liczby?

Według badania przeprowadzonego w Polsce na grupie 70 osób chorych na NCHZJ, mniej niż 50% osób jest zadowolonych ze swojego życia seksualnego.

Połowa badanych przyznała, , że choroby jelit mają wpływ na życie seksualne.

40% badanych deklarowało, że trudno im powiedzieć, czy widzą zależności między IBD a intymną sferą życia2.

Według badania opublikowanego przez naukowców Uniwersytetu Karoliny Północnej (USA), zainteresowanie seksem u osób z nieswoistymi chorobami jelit jest na podobnym poziomie jak w całej populacji, ale ich satysfakcja z życia intymnego jest niższa3.

Co z tym zainteresowaniem?

A jak w Polsce wygląda zainteresowanie tematem seksualności wśród pacjentów z NCHZJ? Wygląda na to, że o seksie mówimy mało. W gabinecie lekarskim temat ten pada bardzo rzadko:

„Choć mam wieloletnią praktykę, to tak naprawę nie przypominam sobie, by kiedykolwiek pacjenci pytali mnie o to, jak poprawić jakość seksu czy jak kochać się bez bólu – mówi dr n. med. Grażyna Piotrowicz, kierownik Oddziału Gastroenterologicznego w szpitalu MSWiA w Gdańsku. – Znacznie częściej padają pytania dotyczące płodności. Osoby z IBD często obawiają się, że nie będą mogły mieć dzieci ze względu na stosowane metody leczenia lub z powodu ciągłej fazy aktywnej choroby. Temat seksu jako przyjemności, tak bardzo nam przecież potrzebnej, często w ogóle nie istnieje – dodaje gastroenterolog”4.

Dlaczego warto?

Tymczasem seks niesie w sobie niezwykle dużo korzyści: zarówno dla naszej sfery fizycznej, jak i psychicznej. A zdrowie seksualne nie oznacza braku choroby czy dysfunkcji.

Porady dotyczące polepszenia swojego życia seksualnego w kontekście NCHZJ oraz historie pacjentów znajdziesz w raporcie „Cały ten seks w nieswoistych chorobach zapalnych jelit” Agaty Rudnik.


*IBD – nieswoiste zapalenia jelit ang. inflammatory bowel disease

1 Agata Rudnik, „Cały ten seks w nieswoistych chorobach zapalnych jelit”.

2 Badanie przeprowadzono w Polsce na grupie blisko 70 osób z IBD.

3 Badanie opublikowała grupa naukowców Uniwersytetu Karoliny Północnej (USA).

4 Agata Rudnik, „Cały ten seks w nieswoistych chorobach zapalnych jelit”.

Otwórz broszurę (.pdf)
C-ANPROM/PL/ENTY/0280 07.2023