Czy mówić

Decyzja o poinformowaniu pracodawcy o swojej chorobie nie jest łatwa i może budzić wątpliwości. Jest to jednak korzystne posunięcie, które sprzyja wzajemnemu zrozumieniu i zaufaniu. Grając w otwarte karty, unikniesz również stresu związanego z ukrywaniem nieswoistych chorób zapalnych jelit (IBD – ang. inflammatory bowel disease, IBD) i wpływu, jaki na Ciebie wywiera.

Jednak ostateczna decyzja o tym, czy informować pracodawcę o stanie zdrowia należy wyłącznie do Ciebie. Może ona zależeć od indywidualnych okoliczności, takich jak rodzaj wykonywanej pracy, a nawet specyfika firmy lub organizacji, dla której pracujesz. Zastanówmy się więc, na co warto zwrócić uwagę z punktu widzenia osoby już zatrudnionej i starającej się o przyjęcie do pracy:

Jeśli szukasz pracy
Możesz mieć wrażenie, że informując o IBD (ang. inflammatory bowel disease, IBD) wypadniesz niekorzystnie na tle innych kandydatów. Przedmiotem oceny powinny być Twoje umiejętności, osobowość i doświadczenie. Dlatego niechęć do ujawniania informacji o stanie zdrowia jest na tym etapie jak najbardziej zrozumiała – i wpisuje się również w Twoje prawo do ochrony prywatności. W trakcie rozmowy rekrutacyjnej potencjalny pracodawca nie może zadawać zbyt szczegółowych pytań dotyczących stanu zdrowia lub historii choroby. Pamiętaj jednak, że choć zasadniczo nie masz prawnego obowiązku poinformowania o chorobie, proces rekrutacyjny może wiązać się z wypełnieniem kwestionariusza medycznego lub badaniem lekarskim, a rozmyślne zatajenie informacji może za jakiś czas, gdy prawda wyjdzie na jaw, postawić Cię w złym świetle. Dlatego też, myśląc przyszłościowo, w niektórych przypadkach przyjmując ofertę pracy warto poinformować pracodawcę o swoim stanie zdrowia.

Jeśli masz pracę
Możesz się obawiać, że wiedząc o IBD (ang. inflammatory bowel disease, IBD) pracodawca zacznie kwestionować Twoją zdolność do wykonywania obowiązków, albo że dojdzie do sytuacji, w której staniesz się obiektem plotek i dyskryminacji. Jednak poinformowanie o swojej chorobie przełożonego lub pracodawcy może przełożyć się na konkretne korzyści:

  • Ograniczysz stres związany z ukrywaniem swojej choroby czy koniecznością wymyślania wymówek dotyczących wizyt u lekarza lub zwolnień spowodowanych złym samopoczuciem. Zniknie również poczucie, że musisz pracować dłużej, żeby nadrobić stracony czas;
  • Jeśli Twój pracodawca, bezpośredni przełożony lub kierownik działu kadr rozumie, jak wpływa na Ciebie choroba, może wprowadzić w środowisku pracy zmiany, dostosowując je do Twoich potrzeb oraz zapewnić Ci wsparcie w trudnych chwilach. Może na przykład ułatwić Ci dostęp do toalety, zaoferować elastyczny czas pracy, a nawet odpowiednio zmodyfikować zakres obowiązków. Pamiętaj, że możesz liczyć na pomoc tylko, jeśli przełożeni będą wiedzieć o Twojej chorobie;
  • Przepisy prawa nakładają na pracodawców określone zobowiązania wobec pracowników i jeśli wprowadzone w rozsądnym zakresie udogodnienia umożliwiają Ci wykonywanie obowiązków służbowych, nie musisz obawiać się utraty pracy. Ujawniając swój stan zdrowia możesz również zyskać dodatkową ochronę na mocy przepisów prawa pracy. Jednak nie będzie Ci ona przysługiwać, jeśli nie poinformujesz pracodawcy o chorobie;
  • O swoim stanie zdrowia nie musisz co prawda rozmawiać z kolegami i koleżankami z pracy, jednak zdobywając się wobec nich na szczerość unikniesz podejrzeń o brak zaangażowania i faworyzowanie przez przełożonych. Gdy źle się poczujesz, to właśnie od współpracowników możesz otrzymać tak potrzebne Ci wtedy wsparcie.

O tym jak rozmawiać o swojej chorobie z pracodawcą przeczytasz w naszym artykule. Pamiętaj, że ze strony większości osób możesz liczyć na pomoc i życzliwość, a ich początkowa rezerwa wynika zwykle z niewiedzy i obaw dotyczących obciążenia pracą.

Choroby przewlekłe, takie jak IBD (ang. inflammatory bowel disease, IBD) wiążą się z okazjonalnymi zwolnieniami – w związku z wizytą u lekarza lub wyjątkowo złym samopoczuciem. Jeśli cokolwiek budzi Twoje obawy, porozmawiaj z lekarzem lub pielęgniarką. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule o nieobecności w pracy. Jeśli jednak będziesz rzetelnie informować pracodawcę o swoim stanie zdrowia, absencje nie powinny stanowić problemu. Ostatecznie rola dobrego pracodawcy polega na stwarzaniu pracownikom warunków, które pozwalają im osiągać jak najlepsze wyniki!

VV-MEDMAT-54137, 01/2024