nchzj zycie moze byc lepsze

Czy Twoja choroba ma większy wpływ na Twoje życie, niż przypuszczasz?

To, że cierpisz na nieswoiste choroby zapalne jelit (ang. inflammatory bowel disease, IBD) nie znaczy wcale, że musisz obniżyć swoje oczekiwania względem życia. Oczywiście nie obędzie się bez pewnych kompromisów, jeżeli jednak choroba przez dłuższy czas negatywnie wpływa na Twoje życie towarzyskie, relacje, nastrój, samopoczucie czy zdolność do wykonywania codziennych czynności, być może najwyższy czas porozmawiać o tym z lekarzem.

Niestety choroby przewlekłe, takie jak IBD (ang. inflammatory bowel disease, IBD), bywają nieprzewidywalne i niełatwo ocenić ich wpływ na życie konkretnej osoby. Postęp choroby jest powolny, lecz stały,1 co sprawia, że czasem trudno zauważyć, kiedy kompromisy, na jakie się godzimy, stają się zbyt częste i zbyt uciążliwe.

Na szczęście masz do dyspozycji wiele narzędzi do oceny i monitorowania samopoczucia, które pomogą Ci wychwycić ewentualne problemy i wspólnie z personelem medycznym podjąć odpowiednie działania.

Jeśli dostrzeżesz problem, zgłoś się do specjalisty: lekarz lub pielęgniarka mogą Ci pomóc tylko wtedy, gdy wiedzą, że coś jest nie w porządku. Podczas wizyt mamy tendencję do skupiania się wyłącznie na bardziej medycznych aspektach choroby, takich jak objawy czy działania niepożądane leków. Warto jednak pamiętać, że Twoje ogólne samopoczucie i jakość życia są nie mniej ważne.

Gdy wiesz już, na czym polega problem, wyznacz sobie cele, które chcesz osiągnąć. Na przykład:

  • Jeśli kiepsko sypiasz, wyznacz sobie cel w postaci całej przespanej nocy albo
  • Gdy masz wrażenie, że na skutek choroby cierpi Twoje życie towarzyskie, postaraj się w ciągu miesiąca zwiększyć częstotliwość spotkań ze znajomymi.

Możesz następnie uzgodnić z lekarzem plan realizacji przyjętych celów i wspólnie omawiać postępy na kolejnych wizytach kontrolnych. Osiągnięcie założonych celów może wymagać dostosowania leczenia, modyfikacji podejścia do kontrolowania choroby, zmian w trybie życia bądź opanowania ćwiczeń lub technik relaksacyjnych. Lekarz może też skierować Cię na terapię albo do innych specjalistów.

Piśmiennictwo:
1. Baumgart DC, Sandborn WJ. Inflammatory bowel disease: clinical aspects and established and evolving therapies. Lancet. 2007;369:1641-1657.

VV-MEDMAT-54141, 01/2024