Historie pacjentów ze zdiagnozowaną przetoką okołoodbytniczą w chorobie Leśniowskiego-Crohna – objawy, przebieg leczenia, codzienność, wpływ choroby na jakość życia.