Historie pacjentów ze zdiagnozowaną przetoką okołoodbytniczą w chorobie Leśniowskiego-Crohn’a – objawy, przebieg leczenia, codzienność, wpływ choroby na jakość życia.

PL/CX6/18/0001a