Wiele osób cierpiących na nieswoiste choroby zapalne jelit – NChZJ (ang: Inflammatory Bowel Diseases – IBD) – wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę Leśniowskiego-Crohn’a) na co dzień zmaga się nie tylko z uporczywą biegunką, ale też z przewlekłym zmęczeniem, nudnościami, a co najgorsze uciążliwym bólem brzucha. NChZJ w sposób istotny wpływają na samopoczucie fizyczne i emocjonalne, a także na interakcje społeczne, które występują w życiu rodzinnym, w pracy czy podczas nauki lub studiów.

In Their Shoes to wyjątkowy program edukacyjny udostępniany sukcesywnie osobom, które mają lub mogą mieć wpływ na diagnostykę i leczenie pacjentów z NChZJ lub inne aspekty ich życia, np. lekarzom, pielęgniarkom, członkom stowarzyszeń pacjenckich, ale też dziennikarzom zajmujących się problematyką zdrowia, czy też pracownikom administracji publicznej. W jego trakcie przedstawiciele tych grup biorą udział w specjalnie przygotowanej grze symulującej sytuacje z codziennego życia osoby z NChZJ – wchodzą w przysłowiowe buty pacjenta.

Uczestnicy za pośrednictwem aplikacji w ciągu jednego lub dwóch dni otrzymują specjalne zadania, które mają na celu uświadomienie uczestnikowi typowych doświadczeń i codziennych uciążliwych sytuacji, które przeżywa pacjent z NChZJ. Niezastosowanie się do komunikatów prowadzi do niewygodnych, często zawstydzających „incydentów” występujących również w tej grze. Aplikacja In Their Shoes nie jest jednak w stanie odtworzyć bólu i innych rzeczywistych skutków związanych z chorobą, lecz uporczywe komunikaty, zadania i przypomnienia uświadamiają osobom zdrowym, jak wiele ograniczeń fizycznych, społecznych i zawodowych doświadczają osoby chore.

Celem projektu jest sprzyjanie empatii i zrozumieniu dla osób z NChZJ jak również budowanie świadomości o sytuacji tej grupy chorych i potrzebie dostępu do terapii mogących poprawić jakość ich życia.

Niniejszy film został sfinansowany przez Takeda. Został przygotowany w celu propagowania zarówno w środowisku medycznym jak i innych grupach społecznych wiedzy o nieswoistych chorobach zapalnych jelit. Będzie on dostępny na kanale YouTube Takeda i promowany tak, aby do niego, jako do tego źródła informacji, prowadziły inne aktywne łącza z kont na FB i innych łącz im podobnych. Ponadto będzie on wykorzystywany, jako materiał edukacyjny m.in. na konferencjach dla pracowników służby zdrowia.

PL/EYV/19/0042