Wiele osób cierpiących na nieswoiste choroby zapalne jelit – NChZJ (ang: Inflammatory Bowel Diseases – IBD) – wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę Leśniowskiego-Crohn’a) na co dzień zmaga się nie tylko z uporczywą biegunką, ale też z przewlekłym zmęczeniem, nudnościami, a co najgorsze uciążliwym bólem brzucha. Choroba to nie tylko objawy fizyczne – wpływa na wszystkie aspekty funkcjonowania Pacjenta, jego wybory życiowe, relacje czy funkcjonowanie społeczne. Ponieważ NChZJ w sposób istotny wpływają na samopoczucie fizyczne i emocjonalne, a także na interakcje społeczne, które występują w życiu rodzinnym, w pracy czy podczas nauki lub studiów, choroba dotyka także otoczenie pacjenta.
Jednocześnie ze względu na swój charakter jest „niewidzialną chorobą” – symptomy są ukrywane przez pacjentów i nie jest widziana przez społeczeństwo, a przez to bagatelizowana.

In Their Shoes to wyjątkowy program edukacyjny udostępniany sukcesywnie osobom, które mają lub mogą mieć wpływ na diagnostykę i leczenie pacjentów z NChZJ lub inne aspekty ich życia, np. lekarzom, pielęgniarkom, członkom stowarzyszeń pacjenckich, ale też dziennikarzom zajmujących się problematyką zdrowia, czy też pracownikom administracji publicznej. W jego trakcie przedstawiciele tych grup biorą udział w specjalnie przygotowanej grze symulującej sytuacje z codziennego życia osoby z NChZJ – wchodzą w przysłowiowe buty pacjenta. Partnerem akcji w Polsce jest Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”.

Celem projektu jest sprzyjanie empatii i zrozumieniu dla osób z NChZJ jak również budowanie świadomości o sytuacji tej grupy chorych i potrzebie dostępu do terapii mogących poprawić jakość ich życia.

Animacja została sfinansowana przez Takeda. Została przygotowana w celu propagowania zarówno w środowisku medycznym jak i innych grupach społecznych wiedzy o nieswoistych chorobach zapalnych jelit i ich wpływie na życie pacjenta.

PL/EYV/20/0032c