Wielu pacjentów z chorobą Leśniowskiego- Crohna cierpi z powodu przetoki okołoodbytniczej. Jak mówi pacjent: „Moja świadomość na temat przetok była żadna. Nic na ten temat nie wiedziałem. Myślałem, że to jest zwykły ropień, gdzie u ludzi w moim wieku takie rzeczy się zdarzają”

#ZobaczZapalenca

Wspólnie ze stowarzyszeniem Łódzcy Zapaleńcy chcemy cały czas zwiększać świadomość o życiu z nieswoistą chorobą zapalną jelit (NChZJ) w społeczeństwie. Choroba ma ogromny wpływ na życie osób nią dotkniętych, ale odpowiednia diagnostyka i właściwe leczenie są pomocne. Choroby Leśniowskiego-Crohna nie powinno się wstydzić.

PL/IBDD/19/0001