Rozmowa była okazją do podsumowania kluczowych kwestii merytorycznych zaadresowanych podczas cyklu webinarów i artykułów powstałych w ramach projektu NChZJ – Chcę wiedzieć. Patient Empowerment Academy.
Celem projektu jest wzmacnianie pacjentów w procesie leczenia poprzez edukację i budowanie świadomości.
Partnerami projektu są: Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”. Stowarzyszenie „Apetyt na życie”, Stowarzyszenie „Łódzcy Zapaleńcy”, Fundacja EuropaColon Polska.
Patronaty mediowe objęły redakcje: Poradnik Zdrowie, Kobiety i Medycyna, StudiomedTV, Wprost Zdrowie. Współorganizatorem i mecenasem spotkania jest firma Takeda.
Projekt „NChZJ – Chce wiedzieć. Patient Empowerment Academy” dedykowany jest pacjentom oraz szerokiej publiczności. Wywiad ma charakter informacyjno-edukacyjny. Projekt finansowany jest przez firmę Takeda, która dołożyła wszelkich starań, aby podane w nagraniu informacje były rzetelne oraz aktualne. Informacje przekazane w nagraniu nie wyczerpują jednak poruszanej tematyki i nie należy traktować ich jako porady medycznej. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się
z lekarzem. Wszystkie osoby występujące w nagraniu wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunku. Copyright © 2021 Takeda Pharmaceutical Company Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki handlowe są własnościami ich prawowitych właścicieli.

C-APROM/PL/ENTY/0246